تحقیق درباره برزخ

تحقیق درباره برزخ

تحقیق درباره برزخ

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:31

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

در زمينة علوم مادي انسان در طول زان همواره در حال پيشرفت بوده و هر نسلي با تكيه بر دستاوردهاي پيشينيان كوشيده است تا سنگ جديدي بر بناي آن بيفزايد در اين روند بسط افزون علوم و در نتيجه رفاه انسان را در پي داشته، استناد ما به گذشتگان نه بدان جهت است كه به يافته هاي ان ها اكتفا كنيم بلكه از آن روست كه به دانش خود عمق بخشيم و كوشش خود را در كشف حقايق تازه اي به كار گيريم.

شواهد نشان مي دهد كه پيامبران همواره مردم را به زبان ويژه آن قوم و مطابق با و حيات و فرهنگ خاص آنان مورد خطاب قرار داده اند اكنون نيز تعليمات پيامبران در مورد مباني معنويت همچنان معتبر است اما شيوه ارائه آن نيز بايد متناسي با طراز فكر و روحيه مردم اين دوران باشد يك معلم با تجربه هميشه موضوع درس خود را سطح فكر و روحيات شاگردان تطبيق مي دهد به همين ترتيب يك مربي معنوي حقيقي ضمن حفظ اصول واقعي بايد مردمان زمان خود را مخاطب قرار دهد و تعليمات  استدلال هايش با طرز فكر و شيوة زندگي عصر آنان متناسب باشد به همين قياس معجزات مأمورين خدا نيز لازمة هر معنويت واقعي است بايد مطابق و متناسب با رشد فكري و اصول مخاطبان باشد اگر امروزه كسي عصايي را بدل به مار كند بيمار لاعلاجي را شفا دهد يا حتي مرده اي را زنده كند همه به حساب علم و تكنيك يا ايجاد توهم و نردستي گذاشته خواهد شد مسلماً اين گونه هنر نمايي اي معنوي شگفتي برخواهد انگيخت اما باعث اعتقاد انسان امروز به مبدأ و معاد نخواهد شد معجز اين عصر بايد با عقل و رشد فكري و سطح دانش مردم امروز تطبيق كند.

با ذكر اين مطلي كه نه خالق تغيير كرده و نه فرت اصلي انسان يعني همچنان كه انسان در گذشته نيازمند هدايت بوده اكنون نيز به هدايت نيازمند است و به دور از عدالت است كه از اين نعمت بي بهره بماند و به مال خود رها شود پس مي توان داشت كه در اين زمان نيز مردان خدايي وجود داشته باشند و بتوانند مردم را از اصول واقعي آگاه سازند.

اصول و عقايدي در اديان مختلف مبني بر زندگي انسان بعد از مرگ بيان شده و هركدام داراي دليل و استدلالي خاص مي باشند ولي در اين قسمت ما در حيطة عالم برزخ و وجود انسان در اين عالم و نظريه يكي از اساتيد در مورد اين عالم بحث خواهيم كرد.

و....