تحقیق درباره خطرات ميكروبيولژي در مواد غذايي

تحقیق درباره خطرات ميكروبيولژي در مواد غذايي

تحقیق درباره خطرات ميكروبيولژي در مواد غذايي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خطرات ميكروبيولژي در مواد غذايي

بيماري هايي با منشاء غذايي (غذازاد) ناشي از ميكروارگانيسم ها يك مشكل بهداشت عمومي بزرگ و در حال رشد مي باشد، اكثر كشورهايي كه سيستم ثبت و گزارش بيماري هاي غذازاد را دارند افزايش مشخص و بارزي در ميزان وقوع اين بيماري ها بوسيله ميكروارگانيسم ها در مواد غذايي را مستند سازي و گزارش كرده اند . اين عوامل بيماريزا شامل سالمونلا ، كامپيلو باكترژئوژني و اشرشياكلي و انگل هايي مثل كريپتو سپوريديم ، و ترماتودها مي باشند .بيماري هاي غذازاد عمومي شده اند چرا كه در آمريكاهر سال حدود 5/6 الي 33 ميليون دلار در انگليس در سال 1996 ، پنج مورد همه گيري با هزينه 700-300 ميليون پوند در كشور هاي در حال توسعه 8/1 ميليون كودك به علت اسهال ناشي از عوامل ميكروبي تلف شده اند و يا در استراليا روزانه11500 مورد بيماري مسموميت غذايي گزارش و ثبت شده اند . افزايش ميزان بروز بيماري هاي غذا زاد ناشي از خطرات عوامل ميكروبي در اين دنياي درحال تحول سريع، پيچيدگي عوامل بيماريزا را نشان مي دهد . اگر چه اكثر اين عفونت ها باعث ايجاد بيماري ملايم يا عفونت هاي شديد حاد و عواقب جدي مانند مرگ مي شوند . اهميت بهداشت عمومي بيماري هاي غذازاد بدليل شناسايي عوامل بيماريزاي جديد در اين زمينه و نيز راههاي انتقال جديد باعث به چالش كشيدن اقتصاد و بهداشت عمومي در زمينه توليد مواد غذايي تنهاست . منابع تامين مواد غذايي در دنياي تجارت بين المللي ، حمل و نقل سريع مواد فساد پذير و حق انتخاب مشتري براي انواع منابع جديد و بهينه منجر به در معرض انواع مولد بيماريهاي غذازاد مختلف از منابع و كشورهاي مختلف شده است . افزايش مصرف غذاهاي رستوراني موجب ايجاد اپيدميولژي هاي جديد بيماري هاي غذا زاد ميشود . تغييرات در نحوه كشت مواد غذايي (كشت مكانيزه) و استفاده از مواد شيميايي علم ژنتيك سيستم هاي بسيار گسترده پخش و توزيع مواد غذاي در سراسر دنيا و افزايش مصرف گوشت . مرغ در كشور هاي در حال توسعه همگي منجر به افزايش ميزان وقوع بيماري هاي غذازاد شده است . تغييرات نحوه غذا خوردن مردم مانند استفاده از غذاهاي نيمه آماده و افزايش زمان بين فرآوري و مصرف مواد غذايي و افزايش مصرف غذا ها در خارج از خانه همگي در افزايش ميزان مسموميت هايي به دليل ارگانيسم هاي ميكروبي مؤثر بوده است .

اصول كار با مواد غذايي

خيلي از افراد هنوز سلامت مواد غذايي را به اندازه كافي جدي نگرفته اند . در حقيقت حدود 70 هزار آمريكايي سالانه به بيماري هاي غذازاد مبتلا مي شوند راههاي ساده و اصولي وجود دارد كه به راحتي مي توان شانس در معرض اين عفونت ها قرار گرفتن را كاهش داد و يا از وقوع اين بيماري ها كاملاً جلوگيري نمود . رعايت اصول ايمني و saft در مراحل كار با مواد غذايي food  handling پخت غذا ciiking و نگهداري strong در پيشگيري از بيماري هايي با منشاء غذايي اساسي و ضروري مي باشند . در زمانيكه به يك مسموميت غذايي در يك ماده غذايي مشكوك هستيد شما نمي توانيد باكتريهاي خطرناك موجود در غذا را ببينيد يا از طريق بوئيدن يا مزه كردن غذا وجود يا عدم وجود عامل بيماري را تعيين نمائيد و تنها به روش هاي آزمايشگاهي خاص عامل بيماريزا بايد ايزوله و شناسايي و تاييد شود . در هر مرحله ار تهيه غذا چهار اصل كلي مبارزه با باكتري در حفظ سلامت و ايمني غذايي را بايد بطور كامل رعايت و اجرا كنيد.

و...